Máy khuấy chìm Shinmaywa SM50A-B

  Đặc tính khuấy chìm Shinmaywa SM50A・B

  Không cần quạt gió như loại tự hút
  Cung cấp oxy đồng thời với trộn

  Máy trộn chìm được sử dụng làm cơ sở để cung cấp oxy và trộn đồng thời.

  Trộn kỵ khí cũng có sẵn

  Điều tiết hoặc dừng không khí cũng cho phép trộn kỵ khí.

  Ngăn chặn tắc nghẽn

  Sử dụng cánh quạt lưỡi dao quét ngược ngăn chặn vật lạ làm tắc nghẽn.

   

   

   

  Sản phẩm đã mua của quý khách gặp trục trặc? Liên hệ hotline chăm sóc khách hàng 0902.59.33.68