Bơm chìm nước thải Shimge WQAS15-9-1.1CB

5,200,000