Product Tag - Bơm trục đứng EBARA EVMSG 3-25F5-HQ1BEG-E/3.0