Product Tag - Bơm trục đứng EBARA EVMSG 10-19F5-HQ1BEG-E/7.5