Product Tag - Bơm trục đứng EBARA EVMS 3-8N5-Q1BEG-E/0.75